• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Chiny jako światowa potęga ekonomiczna.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla stworzonego przez nas kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – dotacje Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dosyć niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przeczytaj więcej

2. Odwiedź stronę

3. Sprawdź tutaj

4. Sprawdź stronę

5. Znajdź więcej Gospodarka Unii Europejskiej i jej wyzwania.

Categories: Biznes

Comments are closed.